Årsager til angst hos børn

Angst hos børn Der kan være mange forskellige årsager til at børn udvikler angst. For nogle er det en traumatisk oplevelse der sætter angsten igang. Det kan være sådan noget som en bedsteforælder der dør, en forælder der er alvorligt syg eller andre svære oplevelser...

Nedsæt stressfaktore i idrætstimerne

Hvad kan stresse i en idrætstime Som idrætslærer kender vi alle de elever der altid har “ondt” og som ikke kan være med til timerne. Der er mange faktorer ved en idrætstime der kan være stressende; Omklædningsrummet med mange elever, støj, larm,...

Skab et positivt miljø for positiv udvikling

Det særligt sensitive barn har et stort potentiale hvis det bruges rigtigt. Lise August der er Elaine Arons samarbejdspartner i Danmark siger det sådan: ”Man er som voksen nødt til at skabe positive omstændigheder for barnet for at skabe plads til det positive ved...

Idrætstimer er da sjove!

Sådan har jeg altid haft det. Kan huske mine egne idrætstimer som barn. Elskede at tonse rundt og især at vinde i høvdingebold. Der var ingen nåde for modstanderen. Jeg tyrede bolden afsted. Gik til atletik og fodbold. Altid en af de bedste. Som voksen skulle jeg...