Hvad kan stresse i en idrætstime

Som idrætslærer kender vi alle de elever der altid har “ondt” og som ikke kan være med til timerne. Der er mange faktorer ved en idrætstime der kan være stressende; Omklædningsrummet med mange elever, støj, larm, disciplinen, konkurrence og andre ting der kan være for meget når man som barn er ængstelig, bekymre sig eller på anden måde tænker meget og føler meget.

 

Hvordan kan læreren hjælpe

Som lærere skal vi arbejde med at se, høre og forstå hvert enkelt elev og hjælpe eleven og forældrene med at skrue ned for det der stresser i skolen. Ændre på det vi ofte som lærere finder helt normalt i folkeskolen. Man kan jo sagtens have idræt selv om man ikke går i bad, klæder om hjemmefra eller går en tur hvis indholdet i timen bliver for overvældende. Det lærer vi bare ikke meget om på læreruddannelsen.

 

Hvad er vigtig for det særligt sensitive angste barn

For barnet er det vigtigt ikke at blve presset ud over sin grænse. Det barnet kan holde til kan være meget lidt og i små doser. Det kan være det er nødvendigt at blive fritaget fra idræt i en periode. Hvis der skal små tiltag til som ingen bad, ingen omklædning eller pauser midt i timens så er det vigtigt at læreren og skolen er imødekommende. Det vil gavne eleven at kunne være med selv med sine små særordninger. Små bitte skridt mod at kunne magte at være tilstede i et miljø der er for meget for barnets nervesystem. Som lærer kan man ved at stressreducerer på de eller den faktor der presser eleven virkelig gøre en forskel. Så begynd at tale med forældre om hvorfor idræt er svært for eleven og hjælp barnet og forældrene ved at ændre på ting vi ofte synes er det normale og forventer at alle børn kan klare. Det er her man som lærer virkelig kan gøre en forskel for det særligt sensitive barn.