Ressourcebank

.

Meditationer til børn

Carsten Sommerskovs mediationer finder I her:

 http://carsten.sommerskov.dk

“Børn kan mentaltræne fra de er ca. 3 år og opefter. Hvordan det skal gøres afhænger af dit barns alder. Dit barn ved ikke at det er mentaltræning. Dit barn opfatter det som historier. Men det er visualisering, fantasirejser, mindfulness (kært barn har mange navne). Disse Cd’er fremmer trivsel og glæde, forebygger mobning, styrker selvværd og selvtillid, gør det nemmere at falde i søvn, får dit barn til at geare ned og falde til ro.”

Cecilia Mansen sælger de skønneste plakater til børn og de skønnste meditiationer.  Du kan finde Cecilias hjemmeside her:

http://ceciliamansen.dk

“Unikke og håndtegnede kunstplakater med selvkærlige bekræftelser til dit barn. Et powerfuldt og dagligt støttende redskab for barnets måde at se sig selv og sin verden på.

Dagligt vil plakaten holde fokus på positive tanker og følelser, så barnet lærer, hvordan det skal tænke, tale og føle for at få et glædesfuldt liv. Noget som du sikkert ikke lærte, da du var barn. Men vores tanker skaber vores liv, og sådan som dit barn lærer at tænke og føle om sig selv, vil også skabe dit barns virkelighed.

Det er de færreste af os, der har lært at programmere vores tanker til at give os succes på alle planer i livet. Men du kan gøre det anderledes med dit barn. Du kan lære det at blive en bevidst skaber af sit liv, helt fra barndommen af og hjælpe det til at tænke på den måde, der giver livsglæde og succes. Også i et barneliv.”

Familieterapeut Marie Moesgaard har Familiedialogen som I finder her:

http://www.familiedialogen.dk

“Forstå dit barns reaktioner og find ind til det der virker.”

“Familiedialogen er til dig, der føler dig udfordret af familielivet. Som synes, at det er svært at finde nye vinkler og veje i det, I står midt i, og som har brug for hjælp til at se nye muligheder.

Familiedialogen er til alle slags familier, primært med børn. Små familier, sammenbragte familier, storfamilier, småbørnsfamilier, skilsmissefamilier -alle slags familier er velkomne.

Familiedialogen er til familier med børn, der ikke trives. Som opfører sig på en måde, der tilsyneladende ikke giver mening for dig eller de andre voksne omkring det. Og som ind i mellem (sikkert lidt for tit) vækker de voksnes irritation, vrede, frustration eller bekymring. I skolen, i børnehaven eller hjemme. Måske ikke hver dag, hele tiden -men nok til at det er opslidende i en eller anden grad.

Ulla Thing er familieterapeut og har har firmaet THING Kommunikation. I finder hjemmesiden her:

http://www.uthing.dk/velkommen

“Familie:

I får enkle redskaber til dialogen, så I får bedre plads til alle i familien, og der blir styr på:
Hvem der bestemmer hvad i familien.
Usagte forventninger og vedtagne sandheder, som kan styre i mange familier fx generationerne imellem.
Konflikthåndtering
Manglende dialog i forhold til skole og institution.

Forældre:

I får enkle redskaber til at være gode forældremodeller for jeres børn, uanset hvor i er i jeres forældrerolle. Dette er en uddannelse, der løbende kan følges op på, efterhånden som børnene bliver ældre og familiens behov ændrer sig.”

Mette Weber er forfatter, familie- og konfliktrådgiver, sundhedsplejerske og coach. Mette Weber arbejder med relation og kommunikation mellem børn og voksne. Hjemmesiden Tal med børn finder du her:

http://talmedboern.dk

“Børn skal ses, høres, forstås og guides med personlig autoritet og have empatisk feedback”
Mette Weber

 

Sofia Lykkens  arbejder som coach

http://lykkens.dk

“Jeg arbejder med supervision og samtaler, som går i dybden for at afdække og identificere de værdier, som er dine egne, så det er muligt at skabe et liv, hvor du føler dig værdifuld og værdi til dine roller i livet.

Jeg arbejder med lige dele indre og ydre arbejde, for ingen af delene kan undværes, og ingen af delene kan stå alene. Der skal være balance imellem handling og tanker. Indre og ydre. Yin og Yang.

Siden jeg var barn har jeg taget mig af og støttet dem, der ikke kunne selv – på den ene eller den anden måde. Og jeg var god til det!

I dag er jeg hamrende god til og mega erfaren i at hjælpe andre i deres situation – jeg kan altid lynhurtigt og intuitivt finde kernen i opgaven.”

Hverdagens Helte – coaching og mønsterbrud hos unge og familier

Du finder deres hjemmeside her:

http://www.hverdagenshelte.com

Accept

At alle børn og unge er accepterede med hver deres skævheder og ligheder. Både i familien og i skolen.

Ligeværd
At behandle børn som vi selv ønsker at blive behandlet. Med kærlighed, accept og forståelse.

Fællesskab
At børn mærker de hører til, bare fordi de er dem selv, og ikke at skulle ændre sig for at passe ind

Mod
At børn og unge lærer at mærke hvad deres indre ild brænder for, og udvikle styrke og mod til at vælge den vej, de føler er den rigtige.

Foreninger for pårørende

.

http://angstforeningen.dk

– landsorganisation for mennesker med angst

Rådgivning og støtte. Oplysninger om angst og behandling. Hjælp til pårørende

http://www.psykiatrifonden.dk

– et godt liv til flere

Rådgivning og støtte. Oplysninger om psykisk sygdom og behandling. Hjælp til pårørende.

 

http://www.bedrepsykiatri.dk

– landsforeningen for pårørende

Professionel rådgivning tilrettelagt særligt for den pårørende. Oplysning og rådgivning om psykisk sygdom.

Find behandlingstilbud

.

 

http://www.psykologeridanmark.dk

Find oplysninger om privat praktiserende psykologer

 

http://ccap.psy.ku.dk

CfA – CCAP er et klinisk grundforskningsprojekt, der tilbyder gratis undersøgelse og kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi af angste børn og deres familier.

http://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/angstklinikken/

PSYKOLOGISK BEHANDLING TIL BØRN OG UNGE MED ANGSTLIDELSER