Nedsæt stressfaktore i idrætstimerne

Hvad kan stresse i en idrætstime Som idrætslærer kender vi alle de elever der altid har “ondt” og som ikke kan være med til timerne. Der er mange faktorer ved en idrætstime der kan være stressende; Omklædningsrummet med mange elever, støj, larm,...

Idrætstimer er da sjove!

Sådan har jeg altid haft det. Kan huske mine egne idrætstimer som barn. Elskede at tonse rundt og især at vinde i høvdingebold. Der var ingen nåde for modstanderen. Jeg tyrede bolden afsted. Gik til atletik og fodbold. Altid en af de bedste. Som voksen skulle jeg...